Privacybeleid

Privacy policy voor ouderraad VBS Beveren-Leie, eigenaar van www.ouderraadvbsbl.be .De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van alle websites en subsites van de ouderraad van VBS Beveren-Leie, dit onder voorbehoud van alle rechten.

1) ALGEMEEN

Van zodra u een website van de ouderraad van VBS Beveren-Leie bezoekt (of er gebruik van maakt), wordt u geacht uitdrukkelijk akkoord te gaan met de geldende gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te gebruiken/te bezoeken.Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht en daardoor onafdwingbaar zou zijn, zal dit niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van andere bepalingen. Bovendien dient de nietige bepaling desgevallend te worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van partijen zo goed mogelijk weerspiegelt.

2) UW PRIVACY

De informatie die op de website wordt aangeboden is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan toch persoonlijke informatie van de gebruiker worden opgevraagd. Dit is onder meer het geval wanneer u zich registreert als sponsor, een gift doet, u aanmeldt als sympathisant,… In deze gevallen zal de ouderraad van VBS Beveren-Leie de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker eerbiedigen en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, geeft de ouderraad van VBS Beveren-Leie de gebruiker de volgende wettelijke garanties:

– de verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
– de ouderraad van VBS Beveren-Leie maakt de persoonsgegevens van de gebruiker niet bekend aan derden
– De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens, kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen met de beheerder van de betrokken website via het contactformulier (contact opnemen met webmaster).
– de ouderraad van VBS Beveren-Leie treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens van de gebruiker.

Doelstellingen van de verwerking:

– U op de hoogte brengen van de te betalen som
– U contacteren over uw bestelling, de afhaling of levering
– Het verwerken van uw bestelling, betaling of andere interacties omtrent het verwerken van de bestelling

3) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.ouderraadvbsbl.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

4) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.ouderraadvbsbl.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

5) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van ouderraad VBS Beveren-Leie en specifiek www.ouderraadvbsbl.be, kunt u ons contacteren via e-mail. Ons e-mailadres is ouderraadvbsbl@gmail.com.

6) Monitoren gedrag bezoeker

www.ouderraadvbsbl.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

7) Gebruik van cookies

www.ouderraadvbsbl.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

8) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.ouderraadvbsbl.be te beïnvloeden.

9) Google analytics

De website gebruikt tracking-cookies om statistieken te kunnen bekijken op de website. Uw ip adres is anoniem binnen België – er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met google